ගෝඨාභය‌‌ගේ ද්විත්ව පුරවැසිකම ශ‍්‍රී ලංකාව පිලිගැනීමේ හා ඇමරිකා පුරවැසිකම අහෝසි කිරීමේ නිල ලේඛණ කරලියට…..

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අහෝසි කිරීමෙන් නිල ලේඛනය මෙහි දැක්වෙයි.

ඊට පෙර 2015 වසරේදී ඔහුගේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ශ‍්‍රී ලංකා රජය විසින් පිලිගත් ලේඛණද දැක්වෙයි.