තනතුරු 51ක් ‌පොහොට්ටුවට…! තනතුරු 31ක් ශ්‍රිලනිපයට..! අළුත් සංධානයේ තනතුරු ‌බෙදෙන හැටි ‌මෙන්න…!

ශ්‍රිලනිප යෝජනාවලිය අනුව නව සන්ධානයේ සභාපති ලේකම් හා භාණ්ඩාගාරික තනතුරු පොදුජන පෙරමුණ ලබාදීමට ශ්‍රීලනිපය ‌යෝජනා කර ඇති අතර විධායක සභාවේ සාමාජිකයන් 51ක් පොදුජන පෙරමුණටද 31ක් ශ්‍රීලනිපයටත් සෙසු සාමාජිකයන් සුළු පක්ෂවලින් තෝරා ගැනීමට යෝජනා කර තිබේ.