මහේෂ් සේනානායක විදුලි බල්බයෙන් ජනපති සටනට…!

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ ආන්දෝලනාත්මකම ‌දේශපාලන අපේක්ෂකයා වන හිටපු යුද හමුදාපති ‌ජෙනරාල් මහේෂ් ‌සේනානායක මහතා ‘බල්බය’ සලකුණ යටතේ තරගයට ඉදිරිපත් වීමට සූදානමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇත.

ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරය යටතේ ‌‌සේනානායක මහතා ‌මෙසේ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ‌වේ.