ජෙනරල් දයා රත්නායක ජනපති සටනට…!

රාජ්‍ය ‌නොවන සංවිධාන වල අදිසි හස්තයන් ජනතා පරමාධිපත්‍යට පිටුපාමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආගමනය වලක්වන්නට පිඹුරුපත් සකසනවානම් එම තත්වය යටතේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත් ‌නොවන්නේ නම් රට වෙනුවෙන් සටනට තමන්ද සුදානම් බවට ජෙනරල් දයා රත්නායක මහතා පවසා ඇතැයි අපට වාර්තා ‌වේ.