ජෙනරාල් මහේෂ් ‌සේනානායකගේ නාම ‌යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප ‌වෙයි…!

ජාතික ජනතා පක්ෂයේ බල්බය ලකුණෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන General Mahesh Senanayake ගේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීමේ අවදානමක.

එයට හේතුව ජාතික ජනතා පක්ෂය පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ වගනිති 4 සහ 5 වල බලතල වලට පටහැනිව දැනට මාසයකට පමණ කලින් පක්ෂය ජාතික මහා සම්මේලනයක් සහ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව කැදවීමකින් තොරව පක්ෂයේ විධායක සභා සභිකයන් 10 දෙනෙක් හොර රහසේ ඉවත් කර ඇත.
එය නීති විරෝධී කටයුත්තක් වන අතර ඒගැන සාක්ෂි සහිතව වාර්තා වේ.

එම නිසා මහේෂ් සේනානායක එම පක්ෂයේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂකයා ලෙස තෝරාගැනීමේ දැනට පවතින විදායක සභාව විසින් සිදුකිරීම නිතියානු කුල නොවන වලංගුභාවයෙන් තොර වූ තීරණයකි.

එවන් පසුබිමක ඔහුගේ ජානාධිපති අපේක්ෂකධුරත්වය අභියෝගයට ලක්වීමේ දැඩි අවධානමක් ඇත. පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට පට හැනිව පත් කර ගන්නා ලද විධායක කමිටුවක තීරණය වලංගු නොවීම තුල ඉදිර්යේදී මහේෂ් සේනානායකගේ අපේක්ෂකත්වයට එරෙහිව මුලික විරෝධතා එල්ල වීමට ඉඩ කඩ ඇති බවට ආරංචි වෙමින් පවතී.