සජිතගේ් සහායට ශිරාල් එක්වෙයි..

නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහයෝගය පළ කිරීමට ඉදිරිපත්ව සිටී.

ලක්තිලක මහතා කලකට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලනඥයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර පසුව ඇතිවූ මතවාදී අර්බුදයක් හේතුවෙන් ඔහු එම පක්ෂයෙන් ඉවත් විය.