රතන හිමියන්ගේ සහයත් ගෝඨාභයට..!

පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන්ද වාමවාදී කදවුරේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය පලකිරීමේ සුදානමකින් පසුවන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව උන්වහන්සේ ඉදිරි දින කිහිපය තුල මාධ්‍ය සාකච්චාවක් පවත්වා මේ තීරණය ජනගත කිරීමට නියමිත බව සදහන්.