සජිත් බදී… ගෑස් බහී…!

අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 251 කින් අඩු කරන බව කැබිනට් නොවන මහජන බෙදාහැරීම් හා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසනවා.