එජාපයෙන් ෆොන්සේකාට තහංචි…! මාධ්‍ය හමු රැස්වීම් සියල්ල අත්හිටුවයි…!

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විවේචනය කරමින් පොදුජන පෙරමුණට සහය දැක්වීමට සුදානමින් සිටින ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා සහභාගී වන සියලු රැස්වීම් සහ මාධ්‍ය හමු අතිහිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපතිවරණ මාධ්‍ය කමිටුව තීරණය කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ.