අමතක නෑ භාරත – 08වන භාරත ගුණසමරුව ‌‌වෙනුවෙන් ඔක්තෝබර් 08වනදා විශේෂ වැඩසටහන් රැසක්… ‌

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි භාරත ලක්ෂ්මන් ‌‌ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමාගේ 08වන ගුණ සමරුව ‌යෙදෙන ඔක්තෝබර් 08වනදා විශේෂ වැඩසටහන් රැසක් ජනාධිපති සම්බන්ධිකරන ‌ලේකම් ප්‍රසන්න ‌සෝලංගආරච්චි මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ‌කොටිකාවත්‌තේ පිහිටි අපේ මහ ‌ගෙදර පරිශ්‍රයේදි පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

ඒ අනුව ‌ලේ දන්දීමේ පිංකමක් සහ ඇස් පරික්ෂා කර ඇස් කණ්නාඩි ලබාදීමේ සායනයක්ද දිනය පුරාවට එම ස්ථානයේදි පැවැත්වෙනු ඇති.

01. බටහිර වෛද්‍ය සායනයක්
02. දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක්
03. නොමිලේ ඇස් පරීක්ෂාව සහ ඇස් කණ්ණාඩි ලබාදීම
04. දන්ත පරීක්ෂාව‍‍
05. ලේ දන්දීමේ කඳවුර
06. ස්වයං රැකියා ණය ලබාදීම

සවස 05ට භාරත ගුණ සමරුව සවස 05ට ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර විශේෂ ආරාධිත ‌දේශණය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානායක්කාර මහතා විසින් සිදුකිරීමට නියමිතය.