බල්ලා ලෙහන්න.. ගෙටවත් ගන්න එපා ඕකුන්ව..! එජාප ප්‍රබලයන්ට ෆොනිගෙන් ප්‍රහාරයක්..!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තම සහය සජිත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබාගැනීම සදහා තම නිවසට පැමිණි එජාප නියෝජිතයන් සමග සාකච්චා කිරීම පවා හිටපු හමුදාපති ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ. ඔවුන් පැමිණි පණිවිඩය ලද වහාම කෝපයට පත් සරත් ෆොන්සේකා ගේට්ටුව වසා දමන ලෙසට තම සේවකයන්ට නියෝග කර ඇති බව සදහන්.