“මැඩම්” ‌නොකියපු ඇමති නිසා කුපිතවු ‌වෙන්න “ආර්යාව” මැතිවරණ කාර්යාලයේ යකා නටලා…!

ජනාධිපතිවරණය සදහා නාම ‌යෝජනා ලබාදීමට මැතිවරණ ‌‌කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණි සජිත් ‌ප්‍රේමදාසයන්ගේ බිරිද සහ එජාප රජයේ අමාත්‍යවරයෙකු අතර මැතිවරණ ‌කොමසාරිස් කාර්යාලය තුල දැඩි උණුසුම්කාරි තත්වයක් හටගත් බව අපට වාර්තා ‌වේ.

තමන්ගේ දියණියගේ වයසේ සිටින ‌වෙන්න ආර්යාව ‌වෙත දුව යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කිරිම ‌හේතුවෙන් කුපිත වු මැය එකී අමාත්‍යවරයා ‌වෙත පරුෂ වශයෙන් බැණ වැදි ඇති බව සදහන්.