ශ්‍රී ලංකා නිදහස් උපාධිධාරී සංගමයේ උත්සාහය මල්ඵල ගැන්වේ.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහයෝගය ප්‍රගතිශීලී කඳවුරු වෙත ලබාදිය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් උපාධිධාරී සංගමය විසින් දිගින් දිගටම නිදහස් පක්ෂය වෙත බලපෑම් කරන ලදී.

⁣තම තමන්ගේ පෞද්ගලික අභිලාෂයන් වෙනුවට රට ගැන සිතා රනිල් ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් බිහිවීම වැළැක්විය යුතු බව ඔවුන් අවධාරණය කරන ලදී.

නිදහස් පක්ෂයේ අනුබද්ධ සංවිධාන අතුරින් ඉදිරියට පැමිණ මෙම මතය ඉදිරිපත් කළ එකම සංවිධානය වන්නනේ නිදහස් උපාධිධාරී සංගමය යි. පසුගියදා මේ මතය ප්‍රකාශ කරමින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව දැඩි ආන්දෝලනයක් ඇති කරන ලදී.

අද වන විට නිදහස් උපාධිධාරීන් පෙන්වූ මඟ යමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා පොදුජන පෙරමුණ ගිවිසුම් ගතවීමට සූදානම්ව ඇත.

විවිධ බාධා අවහිර මධ්‍යයේ වුවද කුමන බලපෑම් ආවත් මේ මොහොතේ අවශ්‍යතාවය රටේ අනාගතය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශද්‍රෝහි වැඩපිළිවෙළෙන් බේරා ගැනීම බවත් ඉන්පසු ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ ප්‍රගතිශීලී ආණ්ඩුවක් සාදා ගැනීම බව නිදහස් උපාධිධාරී සංගමයේ ප්‍රකාශකයකු අප සමඟ පවසන ලදී.