හෙට..? මොන හෙටක්ද..? *කන්නේ නැතුව යන්න.. ශ්‍රීලනිප මහ ලේකම් දයාසිරිට දසතින් ඇමතුම්…!

ඊයේ දිනය පුරාවට ශ්‍රීලනිප මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ දුරකතනයට ලැබුණු ඇමතුම් ප්‍රමාණය දහසකට අධික බව අපට වාර්තා වේ. ඒ සෑම ඇමතුමකම පාහේ අඩංගු වූ කරුණු සමාන බව සදහන්.

මාධ්‍ය සාකච්චාව කල් දැමුනේ ඇයි? කවද්ද එකතුවන්නේ? යනාදී කරුණු වලට දයාසිරි ලබාදුන් පිළිතුරු වලට ඔහුට දැඩි පරුෂ වචනයෙන් බැන වැදීමට පවා පාක්ෂිකයන් කටයුතු කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ.