හොර රහසේ ජොනි මහින්ද හමුවෙලා..! පක්ෂෙට එන්න නෙවෙයි ගෙදර යන්න… මහින්ද කියලා..

වීඩියෝ ලික් කරමින් පුවත් මවන එජාප රජයේ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග හොර රහසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවී ඇති බවට වාර්තා වේ.

කෙසේවෙතත් ඔහුව පොහොට්ටුවට එක්කරගැනීම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම යන ලෙස ඔහුට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සදහන්.