ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ සහයත් ‌ගෝඨාභයට..! ‌මීළග ජනතා රැලියේදි ජනතාව ඇමතීමට සුදානම්..!

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදි ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ සහයත් ‌පොහොට්ටුව ලකුණින් තරග වදින ජාතික නායක ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට හිමිවීමට නියමිත බව අපට වාර්තා ‌වේ.

ඥානසාර හිමියන් නියත වශයෙන්ම මීළග ජනරැලියේදි ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය පළකිරිමට සුදානම් බවද සදහන්.