පූජිත් ජයසුන්දර සහ හේමසිරි ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට…!

අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

උසාවි පරිශ්‍රයේදී ඔවුන් දෙදෙනාව මෙලෙස බන්ධනාගාර නිලධාරීන් භාරයට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනාව බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන ගොස් ඇති බවද වාර්තා වුණා.