මම ඉන්නකම් චන්ද්‍රිකාට ඕන ඕන විදියට පක්ෂය නටවන්න දෙන්නේ නෑ.. ජනපති මෛත්‍රී

තමන් ශ්‍රීලනිප සභාපති පුටුවේ සිටිනතුරු චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගට අවශ්‍ය පරිදි එජාපයට මුක්කු ගැසීමට ශ්‍රීලනිපය කිසිසේත්ම සුදානම් නොමැති බව ජනපති මෛත්‍රී අවධාරණය කර ඇත.