මුස්ලිම් ප‍්‍රජාව‌ගෙන් සමාව අයදිමින් මදුමාධව පිවිතුරු ‌හෙළ උරුම‌‌යේ නියෝජ්‍ය නායකධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වේ…!

මධුමාධව අරවින්ද මහතා පිවිතුරු හෙළ උරුමය නියෝජ්‍ය නායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීම සම්බන්ධයෙන් වන ලිපිය එම පක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා වෙත යොමුකර ඇත.

එම ලිපිය පහත දැක්වේ.

පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීම

මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිලිබඳව මා විසින් සිදුකල ප්‍රකාශයක් පිළිබඳ අද දින රැස්වූ පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් මතුකරන ලද කරුණු පිළිබඳ ගැඹුරින් අවධානය යොමු කළෙමි.

එකී ප්‍රකාශයෙන් පක්ෂයේ ප්‍රතිරූපයට හානියක් සිදුවීම පිළිබඳව කණගාටු වන අතර ඒ පිළිබඳව සමාව අයදිමි.

ඉහත තත්ත්වය මත මම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක, මධ්‍යම කාරක සභික ඇතුළු දරණ සියලුම තනතුරු වහාම ඉල්ලා ඇස්වෙමි.