සමනල්ලු සමගින් නිදිවදින එවුන්ට ශ්‍රීලනිපයේ ඉඩ නෑ.. ජනපති මෛත්‍රීගෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක්…!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයාට තමන් ඇතුළු පක්ෂය කිසිදුවිටෙක සහය නොදක්වන බවත් එසේ සහය දැක්වීමට අවශ්‍ය ඔනෑම අයෙකුට පක්ෂයෙන් ඉවත්ව ගොස් එම කටයුත්ත සිදුකල හැකිබවට ජනපති මෛත්‍රී පවසා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.