අනුරාධපුර රැලියට ගොඩවෙන්න ආපු මර්වින් සිල්වා හූ හඩ මධ්‍යයේ පලා ගිහින්…!

පසුගිය දින කිහිපය පුරාවට වර්තමාන ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහ ජනපති අපේක්ෂක ගොටාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ජනමාධ්‍ය ඉදිරියේ අපවාද අවලාද නැගු මර්වින් සිල්වා ඊයේ දිනයේදී අනුරාධපුර රැලියට ගොඩවිම සදහා පැමිණ තිබෙන අතර රථය රැස්වීම් භූමියට ඇතුල් කරනවාත් සමගම ඔහුව හැදිනගත් මග දෙපස රැස්ව සිටි පාක්ෂිකයන්ගෙන් ඔහුට දැවැන්ත විරෝධතාවයක් එල්ල වී ඇත.

දිගින් දිගටම හු කියමින් එල්ලවූ එම විරෝධතාවය හේතුවෙන් මර්වින් සිල්වා වහ වහා එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත.