අනේ සර් ජලනි ‌නෝනව නම් ‌ගෝල්ෆේස් එක්කගෙන එන්න එපා…! සංවිධායකයින් සජිත්ගෙන් ඉල්ලයි..

අද පැවැත්වෙන සජිත් ‌ප්‍රේමදාසයන්ගේ රැළිය සදහා ජලනි ‌ප්‍රේමදාසව කැදවාගෙන ‌නොඑන ‌ලෙස රැස්විමේ සංවිධායකින් සජිත් ‌ෙප්‍රේමදාස මහතාගෙන් ඉල්ලිමක් කර ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට වාර්තා වී ඇත.

කොච්චර ‌හොදට වැඩේ කලත් අන්තිම ‌මොහොතේ සර්ගේ ‌නෝනා වැඩේ කනවා. එක්කගෙන එන්න එපා සර්.. යන සංවිධායකයන්ගේ ඉල්ලිමට සජිත් ‌ප්‍රේමදාස තම එකගතාව පළකර ඇති බව සදහන්.