කොටුව පුරා මුහුණ පුරා රැවුල වවාගත් ‌කොල ‌තොප්පි පැලදි අමුතු භාෂාවක් කතා කරන මිනිසුන් පිරිසක්…!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ‌ප්‍රේමදාසයන්ගේ ගාලුමුවදොර රැලිය පැවැත්වෙන අද දිනයේ පිටකොටුව සහ ‌කොටුව ප්‍රදේශ පුරාවට මුහුණපුරා රැවුල වවාගත් ‌කොල ‌තොප්පි පැලදි අමුතු භාෂාවක් කතා කරන පිරිසක් සැරිසරන බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

කණ්ඩායම් වශයෙන් රැදී සිටි මොවුන් සමගින් සිටින කාන්තාවන් කළු පැහැති බුර්කාවකින් සැරසී සිටි අතර දරුවන් 03-04 ‌දෙනෛකුද සිටි බව සදහන්.

මොවුන් සමගින් අදහස් හුවමාරු කිරීමට අප වාර්තාකරු උත්සහ කළ අවස්ථාවේ ඔහුට පහරදීමට තරමට ‌මොවුන් ප්‍රචණ්ඩ වී ඇත.