චන්ද්‍රිකාගේ පණිවිඩය රැගෙන පැමිණි නියෝජිතයන්ට කුපිතවූ පාක්ෂිකයෝ ටොකු ඇනලා…!

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකාගේ පණිවිඩයක් රැගෙන පැමිණි නියෝජිතයන්ට ශ්‍රීලනිප මුලස්ථානයේදී පාක්ෂිකයන්ගෙන් දැඩි විරෝධතාවයක් එල්ල වී ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

පොන්නයා පල ගිහින් රනිල්ට පුක දියන් වැනි වදන් වලින් එම නියෝජිතයාට සංග්‍රහ කිරීමට පාක්ෂිකයන් කටයුතු කර ඇති බව සදහන්.