ජනපති වු සැණින් අභූත චෝදනා වලට සිරගත කර සිටින සියළු රණවිරුවන්ට නිදහස ‌දෙනවා..! ‌ගෝඨාභය

තමන් ජනාධිපතිධූරයේ දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව පළමු රාජකාරිය ‌ලෙසින් රනිල් ප්‍රමුඛ එජාප රජය විසින් අභූත ‌චෝදනා වලට දඩුවම් වශයෙන් සිරගත කර සිටින සියළු රණවිරුවන් හට නියත වශයෙන්ම නිදහස ලබාදෙන බව සිය මංගල ජනරැලිය අමතමින් ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අනුරාධපුරයේදි පැවසීය.