සජිත්ගේ කොළ බෙදන්න ගියපු කඩුවෙල බුද්ධදාසට ජනතාවගෙන් හුවක්…!

එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවෙමින් තම සහය එජාපයට ලබාදුන් කඩුවෙල හිටපු නගරාධිපති වත්මන් නාගරික මන්ත්‍රී ජේ.එච් බුද්ධදාස මහතා පසුගිය දිනෙක කඩුවෙල මංසන්ධියේදී දැඩි අකරතැබ්බකට මුහුණදී ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ අත් පත්‍රිකා බෙදීමේ වැඩසටහනකට සහභාගී වූ ඔහුට ජනතාවගෙන් දිගින් දිගින් දිගටම හු සංග්‍රහයක් ලැබීම හේතුවෙන් එම වැඩසටහන අතරමග නවතා දමා ඔහු පිටත්ව ගොස් ඇති බව සදහන්.