ඡන්ද කඩන්න එපා.. වහාම ගෝඨාගෙන් ප්‍රසිද්ධියේ සමාව ගන්න…! දඹර අමිල හිමිට එජාපයෙන් නියෝග..!

ගෝඨාභයව මැද මුලනේ එල්ලනවා යනුවෙන් ගාලු මුවදොර එජාප රැලියේදි දඹර අමිල විසින් සිදුකල ප්‍රකාශය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ස්ථාවරය ‌නොවන බැවින් වහාම රණවිරු ‌ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රසිද්ධියේ සමාව ඉල්ලන ‌ලෙසට දඹර අමිල හිමියන් ‌වෙතට එජාපයෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ලවෙමින් පවතින බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපයේදි ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය හමුවක් කැදවා දඹර අමිල හිමියන් විසින් ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හට සිදුවු වරදට තම කණගාටුව පළකරනු ඇත