තමුසේ මාව කන්නද හදන්නේ? සජිත්ගෙන් කුණු බැණුම්.. මාධ්‍ය හමු සහ රැස්වීම් දඹර අමිලට තහනම්…!

සජිත් ජනපති වු පසු ගෝඨාභයව මැදමුලනේ එල්ලනවා යන ප්‍රකාශයට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සහ සමස්ත සමාජය තුලින්ම විරෝධතා එල්ලවීමත් සමගින් සජිත් ‌ෙප්‍රේමදාස මහතා විසින් දඹර අමිල හිමියන්ට දැඩි ‌ලෙස ‌දෝෂාරෝපණය කර ඇති බව අපට වාර්තා ‌වේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේදි පැවැත්වෙන සියළු රැස්වවීම් සහ මාධ්‍ය හමු දඹර අමිල හිමියන්ට තහනම් කර ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත.