සජිත් එනවා උත්තෝ – වෙරි වැඩිවී ඊයේ රෑ එජාප පාක්ෂිකයෝ ලේක් හවුස් ඉදිරිපිට යකා නටලා…!

මහා මාර්ගයේ ගමන් කරනා වාහන වලට පහරදෙමින් සජිත් එනවා උත්තෝ කියාගෙන ඉතා කලහකාරී ලෙසින් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් පිරිසක් පිලිබදව තොරතුරු අපට වාර්තා වේ.

ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයාට ජම්පර් අන්දනවා යයි පැවසු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ අධාරකරුවන් පිරිසක් මෙලෙස කලහකාරී ලෙසින් හැසිරී ඇති බව සදහන්.