ඛේමගේ පුතත් එකයි.. හේමගේ පුතත් එකයි.. කයිවාරු විතරයි.. රවිගෙන් ප්‍රකාශයක්…!

සජිත් ප්‍රේමදාස සහ මංගල සමරවීර යනු හුදෙක් කයිවාරු කාරයින් දෙපලක් පමණක් බව ඇල්පිටිය පරාජයෙන් පසුව මනාවට ප්‍රදර්ශනය වන බව නාගරික මන්ත්‍රී සුහද හමුවකදී එජාප උප නායක රවී කරුණානායක මහතා පවසා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

රනිල් ජනපතිවරණයට තරග කලේ නම් මිට වඩා යහපත් ප්‍රතිපලයක් ලබාගැනීමට අවස්ථාව තිබු බවද ඔහු පවසා ඇති බව සදහන්.