තමුසේ මහ කරුමයක්… කාදිනල්ට ජාතිවාදියෙක් කියූ දඹර අමිලට එජාපයෙන් කුණු බැණුම්…!

පසුගිය දිනෙක ජන හමුවක් අතරතුර අති උතුම් කාදිනල් හිමියන්ට ජාතිවාදියෙක් යනුවෙන් චෝදනා නැගු දබර අමිල හිමියන්ට එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ඇතුළු සමස්ත ලංකාවේම විරෝධය එල්ලවෙමින් ඇත.

ඒ අතරතුර ඉහත ප්‍රකාශය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතවාදය නොවන බැවින් ඒ පිලිබදව දැඩි දෝෂාදර්ශනයක්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් දබර අමිල හිමියන්ට එල්ල වී ඇත.