මල්වතු හිමියන්ට ජාතිවාදීන් කියන සජිත්ට ඡන්ද දෙන්න එපා…! ඤාණසාර හිමි..!

සුළු ජාතික ඡන්ද අරමුණු කරගෙන මල්වතු නා හිමියන්ට ජාතිවාදීයා යැයි මැතිවරණ වේදිකාවේ චෝදනා නගන කිසිදු අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දය ලබා නොදෙන ලෙස ගලගොඩඅත්තේ ඤානසාර හිමියන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියාසිටී.

සිංහල ජාතිය පාවාදෙන සියලුම අපේක්ෂකයන් පරාජය කිරීමට තමන් වහන්සේ පෙරමුණ ගන්නා බවද එම නිවේදනයේ සදහන්