ශ්‍රීලනිපය යලි හිස ඔසවයි… ඇල්පිටියේ කොට්ඨාශ කිහිපයක එජාපය පරදා දෙවන තැනට…!

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුවිශේෂී වර්ධනයක් පෙන්වා ඇති අතර මැතිවරණ කොට්ටාශ කිහිපයකම එජාපය පරදා දෙවන ස්ථානයට පත්වීමට එම පක්ෂයට හැකියාව ලැබී ඇත.