හිරුණිකා සහ දබර අමිල එකම ව්දිකාවේ සිට ජාතියෙන් සමාව ගැනීමට සුදානම්….

පසුගිය දිනවල හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව මැදමුලනේ එල්ලන බවට ගාලු මුවදොර පිටියේ සිට සිදුකල ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර සහ දබර අමිල හිමියන් එකම මාධ්‍ය හමුවක සිට ජාතියෙන් සමාව අයැදීමට සුදානම් වන බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට තොරතුරු ලැබී ඇත.