අප්‍රේල් 21 සිද්ධියේ සැකකාර රසල්ට සජිත්ගෙන් හිග වැටුප් ලක්ෂ 02ක් එක්ක ඉන්දියන් සංචාරයක්….!

අප්‍රේල් 21 බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සැකකරුවෙකු ලෙස සැලකෙන රසල් නැමැත්තෙකුට නිවාස අධිකාරියේ හිග වැටුප් සහිතව ලක්ෂ 02 හිග වැටුප් ගෙවා ඇති බවට තොරතුරු ඇතුලත් පොස්ටුවක් සමාජ මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරය වෙමින් පවතින එම පොස්ටුව පිලිබදව කිසිදු කරුණු පැහැදිලිකිරීමක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මාධ්‍ය අංශය විසින් සිදුකර නොමැත.