පැත්ත පළාතේ එන්න එපා…! බැහැදකින්න අහපු සජිත්ට කාදිනල්තුමාගෙන් කණේ පහරක්…!

මැතිවරණ සමය නිමාවනතුරු තමන්ට එජාප අපේක්ෂක සජිත් ප්රෙමදාසව හමුවීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව අති උතුම් කාදිනල් හිමිපාණන් විසින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට දන්වා ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත.