බුදු හිමියන්ට අපහාස කල අබ්දුල් රාසික් වැන්නන්ගේ සහය ගෝඨාභයට අවශ්‍ය නෑ…!

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් තමන්ගේ සහය පොදුජන පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂට බව කලක් වීඩියෝ නිකුත් කරමින් බුදු හිමියන්ට අපහාස කල අබ්දුල් රාසික් නමැති මුස්ලිම් සංවිධාන නායකයා පැවසුවද ඔහුගේ සහය කිසිසේත්ම පොහොට්ටු පක්ෂයට ලබා නොගන්නා බව එම පක්ෂයේ නායකයන් විසින් අවධාරනය කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

ජයග්‍රහණය සදහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය අන්තවාදී නොවන මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්ද පමණක් බවද ඔවුන් අවධාරණය කර ඇති බව සදහන්.