රාසික්ගේ වීඩියෝවේ මහ මොලකරු රාජිත….!(Exclusive)

බුදුහිමියන්ට අපහාස කල රාසික්ගේ සහය ගොටාභයට යන වීඩියෝවේ මහ මොලකරු රාජිත සේනාරත්න බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට තොරතුරු වාර්තා වේ.

හිරුනිකාට සහ දබර අමිල හිමියන්ට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එල්ලවෙන ප්‍රහාරයන් මත දිනෙන් දින අඩුවන තම ඡන්ද පදනම ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා මෙවැනි වීඩියෝවක් නිර්මාණය කිරීමට රාජිත විසින් උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සදහන්.