සජිත්ට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්..!

ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා යොදාගන්නා 1326 කෙටි දුරකතන අංකය සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ  ජාතික ව්‍යාපාරය පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අදාල දුරකතන අංකය ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ නීති උල්ලංඝනය කරමින් ලබාගත් බව පවසමින්.

ඒ අනුව අදාල කෙටි ඇමතුම් අංකය පුද්ගලික ආයතනයක් විසින් වෙනත් අරමුණකින් ලබාගත් එකක් බැවින් එය සජික් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට භාවිතා කිරීම නීති විරෝධී බව පවසමින් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ  ජාතික ව්‍යාපාරය විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට මෙලෙස පැමිණිලි කර තිබුණා.

එසේම සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා 1326 කෙටි දුරකතන අංකය අනීතිකව ලබාගැනීම පිළිබඳව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනතාවගෙන් සමාව ගතයුතු බවද පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ  ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.