සජිත් සහ එජාපය හැරදා අර්ජුන රණතුංග පොදුජන පෙරමුණට එන්න අහයි…!

හිටපු ක්‍රිකට් නායක වත්මන් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පොදුජන පෙරමුණට එක්වීමේ සුදානමක් පිලිබදව අපට තොරතුරු වාර්තා වන අතර ඔහුගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් පොදුජන පෙරමුණේ මතවාදය මේ වන තෙක් ප්‍රකාශයට පත්කර නැත.