සජිත්ගෙන් කුණු හරුප අසාගත් පලනි දිගම්බරන් ආපසු හැරෙයි…! සහය ගෝඨාභයට

දියතලාවේ පවතී අසාර්ථක රැළියෙන් පසු සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් එල්ල වූ දැඩි වාග් ප්‍රහාර හමුවේ කලකිරීමට පත්වූ පලනි දිගම්බරන් දැඩි දේශපාලන තීන්දුවක් ගැනීමට සුදානමින් සිටින බව අපට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඔහු තම පක්ෂයේ ප්‍රබලයන් සමගින් ගොටාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව සදහන්.