සජිත්ගේ කොළ බෙදාගෙන ඔලු හෝදන්න ගිය ගාල්ලේ මනුෂට හතර වටින් හූ පුජාවක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ අත් පත්‍රිකා බෙදමින් ගිය ගාල්ලේ මනුෂ නානායක්කාර හට ගාල්ල නගරයේදී ජනතාවගෙන් දැඩි අප්‍රසාදයක් එල්ලවී ඇති අතර අවසානයේ අත් පත්‍රිකා බෙදීම පසෙකලා එම ස්ථානයෙන් නික්මයාමට ඔහු කටයුතු කර ඇත.