අපට සිංහල ඡන්ද අවශ්‍ය නෑ…! සජිත්ගේ කථිකයෝ බදුල්ලේදී කියති….!

මෙවර ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සදහා සජිත් ප්‍රේමදාස හට තවත් සිංහල ඡන්ද අවශ්‍ය නොවන බවත් වඩාත්ම අවශ්‍ය වන්නේ දමිල සහ මුස්ලිම් ඡන්ද බවත් බදුල්ලේ පැවති ජන රැලියකදී හේෂා විතානගේ මන්ත්‍රීවරයා පවසා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.