ඔත්තුවට පොලිසිය පැනලා…! කොල්ලුපිටියේ Spot එකෙන් මාට්ටු වූ ජනප්‍රිය නිළිය මෙන්න…!

ලැබුණු ඔත්තුවකට අනුව කොල්ලුපිටියේ ආයුර්වේද සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයක් වැටලු පොලිසිය එහි අඩ නිරුවතින් සිටි යොවුන් ජනප්‍රිය නිලියක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

පිට පලාතක හැදී වැදුණු මෙම නිළිය රූපගත කිරීම් අතරතුර දැන හැදිනගත් සම්බන්ධතා මගින් මෙම කටයුත්ත සමගින් සම්බන්ධ වී ඇති බව සදහන්.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා නාට්‍යය කිහිපයක රුගත කිරීම් පවා අදාළ වී ඇති බවද අපට වාර්තා වේ.