තමුසේ දන්නේ එල්ලන්න විතරද..?ගෝඨාව 02න් එල්ලනවා කියූ හේෂාට සජිත්ගෙන් දොස්…!

එළැඹෙන 16 වැනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කකුල් දෙකෙන් එල්ලන බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ සිදුකල ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා යලිත් හේෂා විතානගේ වෙත ජාතිය අමතා ඇති අපට වාර්තා වේ.