මෙවර රජුන් තනන්නේ මුස්ලිම් අපි…! මරික්කාර්ගෙන් ප්‍රකාශයක්….!

මෙවර රජුන් නිර්මාණය කරන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව බව කොලොන්නාව එජාප සංවිධායක එස්.එම් මරික්කාර් ප්‍රකාශ කර ඇත. මුස්ලිම් ජනතාව ආකර්ෂණය වී ඇත්තේ සජිත් ප්‍රේමදාස වටා බැවින් ඔහු නියත වශයෙන්ම ජනපති වන බවයි මරික්කාර් වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ.