සිංහල ඡන්ද අදාළ නෑ..! අපි සජිත්ව දිනවන්න්නේ මුස්ලිම් ඡන්ද වලින්…! එජාප මුස්ලිම් මන්ත්‍රී එකමුතුව..!

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජයග්‍රහණය රදා පවතින්නේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය මත බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුස්ලිම් මන්ත්‍රී එකමුතුව පවසනවා.. සිංහල ඡන්ද ප්‍රමාණය සමසේ දෙපසටම බෙදී යන හෙයින් ඒවායේ බලපෑමක් නොමැති බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සදහන් කරන්නේ..