සජිත් පිටුපස අර්ජුන් මහේන්ද්‍රනුත්…! බැදුම්කරේ සල්ලි මිටි ගණන් මැතිවරණ මෙහෙයුමට…!

මහා බැංකු බැදුම්කර වංචාවේ ප්‍රධාන සැකකරු වන අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සතු මුල්‍ය වත්කම් සියල්ල පාහේ මේ වනවිට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ මෙහෙයුම සදහා භාවිතා වෙමින් පවතින බවට පුවතක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඉතා විශාල වශයෙන් ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී.