සර්ට හු කියෙවුවා..! මට හොරා කිවුවා..! මොනවහරි කරන්න සර්.!පහර කෑ අකිල ඊයේ රෑ රනිල් ළග…

සර්ට හු කියෙවුවා… මට හොරා කිවුවා… එජාප ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් පක්ෂයේ තමන්ට හිමි තනතුර පවා නොසලකා හරිමින් පාක්ෂිකයන් ඉදිරියේ දිගින් දිගටම පහර දෙමින් සිටින බව එජාප මහ ලේකම් අකිල විරාජ් විසින් ඊයේ රාත්‍රියේම අගමැති රනිල් හමුවී පැමිණිලි කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ.