හකීම් කියන්නේ මී හරකෙක්…! හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක

මේ අතර ජනතාව අවදියෙන් නම් බුද්ධි අංශ අවශ්‍ය නොවන බවට අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් කළ ප‍්‍රකාශය හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක ද දැඩි ලෙස ප‍්‍රතික්ෂේප කළා.

එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ “ඒ කට්ටිය රටක් කරන හැටි අබමල් රේණුවක අවබෝධයක් නැතුව තමන්ගේ බඩ වෙනුවෙන් වැඩ කරලා මේ රටට ගෙනාපු සාමය අවුරුදු 10ක් යන්න කලින් ඉතාම ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත් කළා.” යන්නයි.